โรงเรียนอำนวยวิทย์ จันทบุรี

11/1 ถนนชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039-311087
e-mail : amnuaywitchanthaburi@gmail.com

ประกาศทั่วไป

ภาพกิจกรรม

#ยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ป้องกันภัย COVID-19
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว#กิจกรรมวันแม่ ปีการศึกษา 2563#บรรยากาศเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินโรงเรียน

Cinque Terre