โรงเรียนอำนวยวิทย์ จันทบุรี

11/1 ถนนชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000 โทร. 039-311087
e-mail : amnuaywitchanthaburi@gmail.com

ประกาศทั่วไป

ภาพกิจกรรม

#บรรยากาศงานวันวิชาการ ปีการศึกษา 2563
"เรียนรู้ ต้อสู้ โควิด-19"#บรรยากาศประเมินความสามารถด้านการอ่าน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2563#บรรยากาศกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ปฏิทินโรงเรียน

Cinque Terre